Zonder Recept

U kunt zonder recept bestellen!

Discreet Verpakt

100% discreet en anoniem verpakt!

Veilig
Betalen

Betaling via iDeal en Sofort Banking

Scherpste Prijs

Extra korting bij grotere afnames

Live
Support

Via e-mail, chat
en WhatsApp

Voor 12:00 Besteld?

Zelfde dag verzonden!

GRATIS VERZENDING DOOR HEEL NEDERLAND VANAF €100,-

Algemene Voorwaarden

Accepteren van algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van onze diensten, die op onze Website aangeboden staan, accepteert u onze Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief onze Privacyverklaring (zoals hieronder gedefinieerd). U geeft ons uitdrukkelijk de opdracht om namens u en voor uw rekening en risico Producten (zoals hieronder gedefinieerd) aan u te leveren. U accepteert dat u door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat rechtstreeks met een webshop, met inbegrip van eventuele leveringsvoorwaarden van de webshop.
U verklaart en garandeert hierbij dat u deze Algemene Voorwaarden volledig hebt gelezen en begrepen zonder enige afbreuk te doen aan uw oordeel als gevolg van (maar niet beperkt tot) geestesziekte, geestelijke handicap, bedwelming, medicatie, of enig ander gezondheids- of ander probleem dat uw oordeel kan beperken. U gaat ermee akkoord en bevestigt dat de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Zorg ervoor dat u zich regelmatig op de hoogte stelt van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden (zoals gepubliceerd op de Website).
Informatie of advies op de Website (zoals hieronder gedefinieerd) dient slechts te worden gebruikt als een leidraad en niet als een definitieve aanbeveling om een specifieke actie of behandeling te nemen. Het bedrijf, KamaShop.nl en andere deskundigen, die hun diensten via onze website aanbieden, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor medische, juridische of financiële gebeurtenissen of gevolgen met betrekking tot onze diensten.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Overmacht – een handeling die als gevolg van de directe, onmiddellijke en exclusieve werking van de natuurkrachten en zonder menselijk toedoen plaatsvindt, door de menselijke macht niet gecontroleerd en niet beïnvloed kan worden, en van een zodanige aard is dat deze door enige mate van vooruitziendheid of voorzichtigheid, of door enige redelijke mate van zorg of behoedzaamheid niet voorkomen of vermeden kan worden.
 • Overeenkomst – de overeenkomst die wordt aangegaan door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
 • Vervoerder – gerenommeerde verzend- en koeriersbedrijven.
 • Inhoud – alle inhoud zoals tekst, informatie, afbeeldingen en audio die via KamaShop.nl aan u beschikbaar wordt gesteld.
 • Klant – elke bezoeker van de Website die met de Algemene Voorwaarden instemt en producten danwel informatie wenst te ontvangen.
 • KamaShop.nl of website – deze website, https://www.KamaShop.nl, met inbegrip van de inhoud en de diensten.
 • Wachtwoord – een geheim woord of code.
 • Privacyverklaring – de verklaringen hieronder onder het kopje Privacyverklaring.
 • Producten – de Producten die op de Website worden vermeld en waarover informatie op de Website wordt aangeboden, al dan niet op recept.
 • Aanbieder – de aanbieder van producten, hetzij een webshop, of een leverancier.
 • Diensten – informatie over gezondheid, levensstijl, klachten, oplossingen en producten en online service voor gebruikers.
 • Ter beschikking staande talen – de talen die op de Website worden vermeld en waarvan de klanten gebruik kunnen maken.
 • Leverancier – een aanbieder van producten die ook zonder recept en buiten de apotheek kunnen worden gekocht. De leverancier levert deze producten rechtstreeks aan u.
 • Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden.
 • Verwijzing – verwijzing van klanten aan aanbieders in samenhang met de aankoop en verkoop van producten.

Algemene beschrijving van de diensten

1. Onze diensten

KamaShop.nl is zowel een informatieve website als een online dienst voor consumenten. De missie van KamaShop.nl is het garanderen van een snelle, veilige en discrete levering van echte producten via een betrouwbare webshop. De website biedt informatie over diverse gezondheidsonderwerpen, waaronder (medicinale) producten. Deze producten worden aangeboden door KamaShop.nl. De service van KamaShop.nl is beperkt tot het bieden van de mogelijkheid om producten online aan te vragen. De vermelde prijzen komen overeen met de kosten voor de in naam en voor rekening en risico van de klant, door een onafhankelijke partij te leveren producten. Als een klant bepaalde geneesmiddelen aanvraagt en KamaShop.nl in opdracht van de klant deze geneesmiddelen aanschaft, zoekt KamaShop.nl naar een geschikte leverancier (bijvoorbeeld op basis van de beschikbaarheid van het product, de afstand tot de woonplaats van de klant en/of de prijzen van de producten). KamaShop.nl heeft geen contracten met apotheken en is niet gebonden aan bepaalde apotheken. KamaShop.nl is daarom vrij te kiezen uit alle mogelijke leveranciers voor elke aanvraag van de klant. KamaShop.nl ontvangt ook geen commissiebetalingen van apotheken. Omgekeerd worden er ook door KamaShop.nl geen commissiebetalingen aan apotheken uitbetaald. De dienst van KamaShop.nl wordt daarom opgevat als een (communicatie)dienst, die de bemiddeling in naam en voor rekening en risico van de klant omvat. KamaShop.nl zal in naam, voor rekening en risico van de klant, de taak op zich nemen om leveranciers te belasten met de verkoop en levering van bepaalde producten aan de klant. De prijzen van de producten die in de respectievelijke webshop van toepassing zijn, zijn bij KamaShop.nl vooraf bekend en worden in naam van klanten of apotheken niet onderhandeld. De in de apotheken geldende prijzen van de producten, inclusief verzendkosten, zijn in de op KamaShop.nl vermelde prijzen voor de door KamaShop.nl geleverde service inbegrepen.

De informatie op de website mag niet worden gebruikt om ziekten of gezondheidsproblemen te behandelen of te diagnosticeren en is in geen geval bedoeld ter vervanging van de zorg van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener! De gezondheidsinformatie van KamaShop.nl en in het kader van het gebruik van de functie “interactieve antwoorden” (indien van toepassing) is geen professioneel medisch advies. U gaat ermee akkoord dat u de gezondheidsinformatie die u tijdens deze consultatie krijgt door een andere partij laat bevestigen en dat u uw eigen arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener in samenhang met uw symptomen of klachten raadpleegt. In geval van medische zorg, zoals beslissingen over medicatie of andere behandeling, gaat u ermee akkoord altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen. Als u aan enige gezondheidsproblemen of ziekte lijdt of als u dat vermoedt, dient u onmiddellijk een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen! Zoek in geval van nood onmiddellijk medische hulp op en bel het alarmnummer in uw land op! U dient op basis van informatie, die u via deze website (o.a.  via live chat, telefoon of e-mail) of van een arts hebt ontvangen, een medisch advies nooit negeren of medische hulp uitstellen. U gaat ermee akkoord dat u geen geneesmiddelen, voedingssupplementen, behandelingen of andere producten, die op deze website worden beschreven of die in het kader van een consultatie worden aanbevolen, niet begint in te nemen of te gebruiken zonder eerst uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen. De juistheid van de informatie op deze website en die van de artsen wordt niet gegarandeerd.

Er worden geen medicijnen voorgeschreven via de website en er wordt geen medische diagnose gesteld. De op de website of in het kader van een consultatie verstrekte informatie mag niet voor behandeling van ziekten of medische noodgevallen of voor advies over / opheldering van juridische, medische of financiële aangelegenheden worden gebruikt. Het volgen van de adviezen en informatie die direct of indirect via de website of door de artsen worden verstrekt, is op eigen risico.

In het bijzonder (maar niet uitsluitend) in geval van gezondheidsadvies, bent u verplicht uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener over de voorgestelde behandelingsmethode te raadplegen of een tweede of derde opinie van andere zorgverleners aan te vragen om te bevestigen dat de aanbevolen behandeling voor u geschikt is. U bent zich ervan bewust dat de consultaties of andere diensten met bepaalde beperkingen verbonden zijn, aangezien er geen lichamelijk onderzoek, persoonlijke consultatie of grondig medisch onderzoek ter plaatse wordt uitgevoerd. Noch KamaShop.nl, noch de eigenaren, directeuren, bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners, reclamebureaus of gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of misleidende informatie die op de website wordt verstrekt.

2. Hoe werkt het platform

KamaShop.nl biedt verschillende soorten diensten aan, die in het kader van deze algemene voorwaarden onder ‘Algemene beschrijving van de diensten’ nader worden beschreven.

Leveringsfrequentie van bestelde producten kunnen door professionele gedragscodes en wettelijke beperkingen worden beperkt. Om deze reden zijn wij niet verplicht grotere hoeveelheden te leveren en er worden alleen de geleverde producten in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren.

Wij, maar ook de artsen en apotheken kunnen naar eigen goeddunken bestellingen accepteren en wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Bepaalde producten kunnen aan aanvullende wet- en regelgeving onderworpen zijn om uw eigen veiligheid te waarborgen. Deze zullen (waar nodig) op de website worden gepubliceerd.

3. Gebruik van onze diensten

Doordat u een bestelling via de website doet, bevestigt u dat u:

 • handelingsbekwaam bent en daarom juridisch bindende overeenkomsten kunt afsluiten;
 • ten minste 18 jaar oud bent. Als u nog minderjarig bent, hebt u de toestemming van uw ouders of voogd nodig om via deze website bestellingen en/of aanvragen te maken;
 • in een land woont, waar een van de ter beschikking staande talen de officiële taal is;
 • een contract met een apotheek afsluit en (indien nodig) met de algemene voorwaarden van de apotheek akkoord gaat. Deze algemene voorwaarden worden u tijdens het bestelproces ter beschikking gesteld en regelen (indien nodig) de contractuele relatie tussen u en de apotheek;
 • de producten uitsluitend voor uw eigen behoeften gebruikt;
 • toegang tot de website in een taal hebt die u begrijpt of beheerst, en u daarvan op de hoogte bent, dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan, of het legaal is om van onze diensten in uw land van verblijf gebruik te maken.
 • Zowel de website als daarop aangeboden diensten moeten zorgvuldig worden gebruikt.

U bevestigt hierbij dat het advies op de website geen vervanging is voor professionele medische raadpleging. U bent verplicht uw reguliere zorgverlener over de aanbevolen behandeling en de voorgeschreven geneesmiddelen te informeren.

Alle informatie op de website is in de talen beschikbaar die op de website worden weergegeven

Voordat u een product gebruikt, lees de bijsluiter en alle instructies op de websites aandachtig door. Als u producten bestelt voor gebruik op een latere datum, let op dat de Houdbaarheidsdatum niet verstreken is.

Contractuele relaties tussen de partijen

De verkoop en levering van producten is gebaseerd op een overeenkomst tussen de klant en de Kama Shop, ongeacht wie het factuurbedrag int. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gebruik van alle diensten en / of producten die voortvloeien uit een bezoek aan de website en / of uit de interactie met de KamaShop.nl.

Prijswijzigingen

KamaShop.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten ten alle tijde te wijzigen. De prijzen die op het moment gelden, wanneer de bestelling wordt geplaatst, blijven ongewijzigd totdat het bestelproces voltooid is. Indien een softwarefout of menselijke fout een duidelijk onjuiste prijs aangeeft, behoudt KamaShop.nl zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de klant hierover te informeren.

Wij zorgen ervoor dat de prijzen voor producten op onze website duidelijk worden vermeld. Er bestaan geen verborgen kosten.

Wijziging van het productaanbod / wijziging van informatie

KamaShop.nl behoudt zich het recht voor om (indien er nog geen bestelling werd gedaan en geregistreerd) de beschikbaarheidsgegevens van de leveringen op haar eigen website aan te passen en producten te verwijderen, voordat er een bestelling wordt gedaan en geregistreerd. KamaShop.nl probeert altijd alle teksten, foto’s en productafbeeldingen correct en actueel te houden.

Menselijke fouten zijn echter niet uitgesloten, zodat onbedoelde fouten kunnen binnensluipen, waarvoor noch wij, noch de betreffende aanbieders aansprakelijk kunnen worden gesteld. De kleuren op uw scherm zijn niet bindend. Controleer daarom altijd nog voor het gebruik, of het geleverde product met het product overeenkomstig is met hetgeen dat u hebt besteld.

Betaling

Alle prijzen zijn in Euro vermeld. Alle betalingen dienen via overschrijving of op een andere wijze te worden gemaakt, zoals op de website vermeld. Welke producten worden aangeboden, met wie u een (afzonderlijke) koopovereenkomst afsluit en wie het factuurbedrag int, dat alles wordt tijdens het bestelproces op de website weergegeven en is op zowel de orderbevestiging als op de factuur zichtbaar. Meer informatie kunt u in  de paragraaf ‘Algemene beschrijving van onze diensten’ van deze Algemene Voorwaarden vinden.

Als de door u gekozen betaalmethode mislukt, kan KamaShop.nl aan u buitengerechtelijke kosten in rekening brengen zonder voorafgaande kennisgeving, te beginnen met een forfaitair bedrag van vijfentwintig (25) Euro voor administratieve kosten. Bovendien behoudt zich KamaShop.nl zich het recht voor om schadevergoeding voor eventuele gerechtelijke incassokosten te eisen die hieruit voortvloeien.

Door het verstrekken van betalings- en factureringsinformatie erkent u dat u bevoegd bent om dergelijke informatie te gebruiken en gaat u ermee akkoord dat het volledige bedrag voor de door u bestelde producten met inbegrip van alle gerelateerde verzendkosten en alle andere kosten, die onder deze Algemene Voorwaarden vallen, door ons of door onze betalingsdienstaanbieder of leverancier worden geïnt.

Leveringsvoorwaarden

In de regel worden nieuwe bestellingen onmiddellijk ter beschikking gesteld voor verzending zodra de bestelling en de betaling is ontvangen. De vermelde levertijden en -termijnen zijn slechts indicatief en op de beschikbaarheid en de normale levertijd gebaseerd.

Alle producten worden door de leverancier in het kader van het land geleverd, waar de aanbieder gevestigd is. De verzending wordt in naam en op eigen risico van de klant gemaakt. KamaShop.nl is gevrijwaart van alle vorderingen die tegen de klant kunnen worden ingesteld in geval van niet-naleving van de in het betreffende (importerende) land geldende voorschriften en invoervoorschriften. U bent aansprakelijk voor het betalen van alle douanerechten, belastingen en heffingen die in uw land bij invoer van toepassing zijn. U bevestigt dat alle bestelde producten uitsluitend voor eigen gebruik zijn bestemd.

U wijst hierbij de koeriersdienst als een tussenpersoon aan en geeft aan deze de volmacht om de Producten vanuit de statutaire zetel van de Aanbieder af te leveren. Bij overhandiging van de producten aan de koeriersdienst worden de contractuele verplichtingen van de aanbieder geacht te zijn nagekomen en gaan de eigendom en het risico op u over.

Annulering en terugzending

Aangezien geneesmiddelen een beperkte houdbaarheidsdatum hebben en persoonsgebonden zijn – ze zijn aan u persoonlijk verzonden – en om elk risico van manipulatie met het product te voorkomen, worden door de aanbieders, die met KamaShop.nl samenwerken, géén producten teruggenomen. Als u een defect of beschadigd product ontvangt, of een verkeerd product aan u is geleverd, kunt u het volgende doen:

 • Dit kenbaar maken via het contactformulier met bijhorende foto’s als bewijsmateriaal en zal KamaShop.nl samen met u kijken naar een passende oplossing; of

Voor producten zonder recept kunt u van het recht van ontbinding binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen gebruik maken. Indien meerdere producten tegelijkertijd worden besteld, kunt u binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het laatst bestelde product van uw recht op ontbinding gebruik maken. In geval van annulering van uw bestelling kunnen echter kosten in verband met reeds verleende diensten in rekening worden gebracht. Bij annulering van een bestelling, bij aanvraag van een terugbetaling van de aankoopprijs of bij retournering van een beschadigd of defect product kunt u met KamaShop.nl via het contactformulier op de website contact opnemen. In geval van retournering van producten, die niet beschadigd of defect zijn, zijn de retourkosten voor uw rekening. De terugbetaling vindt plaats binnen zeven (7) werkdagen nadat KamaShop.nl de terugbetaling heeft goedgekeurd.

Ontheffing van aansprakelijkheid

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te bieden en is niet bestemd voor diagnostische of therapeutische doeleinden of ter vervanging van medische consultatie. KamaShop.nl is niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, voor de inhoud van de bijsluiter die door de productfabrikanten wordt geleverd, voor de informatieve teksten, de beschrijvingen van behandelmethoden en andere beschrijvingen op de website en dragen in dit opzicht geen aansprakelijkheid. Wij geven geen juridisch of medisch advies, noch verlenen wij medische of diagnostische diensten. Er wordt geen aansprakelijkheid gedragen voor de betrouwbaarheid van de inhoud van de website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juistheid van de informatie op de website te controleren.

KamaShop.nl draagt geen aansprakelijkheid voor het juiste gebruik van de producten. Indien wij in het kader van onze dienstverlening aan een verplichting niet voldoen, die voor ons uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, zijn wij slechts aansprakelijk tot het bedrag van de aankoopprijs van het geleverde product.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten KamaShop.nl, de andere leden van onze groep van bedrijven en derde partijen die met ons verbonden zijn uitdrukkelijk het volgende uit:

 • alle voorwaarden, garanties en andere modaliteiten die anders uit wettelijke voorschriften zouden kunnen voortvloeien;
 • elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of schade die zou ontstaan in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onbeschikbaarheid of het resultaat van het gebruik van onze website en diensten of van websites die aan onze website gelinkt zijn of de inhoud daarvan, met inbegrip van aansprakelijkheid voor:
 • gederfde inkomsten of misgelopen winst;
 • Bedrijfsfaillissement;
 • Winstderving of verloren contracten;
 • het niet realiseren van de verwachte besparingen;
 • Verlies van gegevens;
 • Een vermindering van de bedrijfswaarde;
 • Verspilde werktijd; en
 • Enig ander verlies of schade, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige activiteiten (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar waren.

Door het gebruik van deze website erkent u dat u dit op eigen risico doet en dat u de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website op u neemt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen die u nodig of wenselijk acht om zichzelf voor schade, verlies of risico’s te beschermen die uit het gebruik van deze website kunnen voortvloeien. U gaat ermee akkoord ons van alle verliezen, uitgaven, kosten of schade te vrijwaren (inclusief alle redelijke uitgaven voor advocaten, taxateurs en andere juridische kosten) die uit het volgende voortvloeien of ermee samenhangen:

 1. een schending van deze Algemene Voorwaarden van uw kant;
 2. elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze website door uw persoon;
 3. elke verkeerde voorstelling die u in verband met het gebruik van de website hebt gemaakt;
 4. elk ongeoorloofd of onwettig gebruik van deze site door een derde partij die uw wachtwoord gebruikt; en/of
 5. alle vorderingen die met uw gebruik van de Site samenhangen, met inbegrip van informatie verkregen via de Site, door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen partij is van deze Overeenkomst;

Reclamaties

Als u in samenhang met de geleverde dienst of product enkele klachten hebt, neem dan contact op met de KamaShop.nl klantenservice op onze contactpagina.

KamaShop.nl zet zich ervoor in om:

 • klachten onmiddellijk te behandelen;
 • u op de hoogte te stellen van de tijd die nodig is voor de behandeling van de klacht; en
 • om u op de hoogte te houden van de status van de verwerking.

Handelsmerken en auteursrechten

Alle inhouden, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoopsymbolen, afbeeldingen, geluidsopnamen, digitale downloads, gegevensverzamelingen en software, is het intellectuele eigendom van KamaShop.nl of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KamaShop.nl is het niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KamaShop.nl de inhoud, inclusief codes en software, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te herpubliceren, te kopiëren, te publiceren, te verkopen, te bezoeken, te uploaden, te delen op of te integreren in andere websites, te distribueren, openbaar toegankelijk te maken, verder te ontwikkelen of te gebruiken voor andere commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KamaShop.nl.

De door u gedownloade of afgedrukte inhoud mag op geen enkele wijze worden gewijzigd en er mag geen copyrightvermelding worden verwijderd. De framing van delen van de website is niet toegestaan. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud is een inbreuk op het auteursrecht en zal tot civiele en strafrechtelijke sancties op grond van nationale en internationale auteursrechtwetten leiden.

Veiligheid

Als u de website herhaaldelijk gebruikt, heeft u een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot uw informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor:

 1. de strikte vertrouwelijkheid van uw wachtwoord;
 2. uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken om bestellingen via de Website te plaatsen;
 3. alle kosten, schade of verliezen die uit het niet geheimhouding van uw wachtwoord voortvloeien; en
 4. de onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan KamaShop.nl als uw wachtwoord om veiligheidsredenen moet worden gedeactiveerd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met de diefstal van uw wachtwoord, de bekendmaking van uw wachtwoord of het feit dat u uw wachtwoord hebt gebruikt om toegang tot de site te verlenen aan een andere persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord.

Virussen, hacken en andere schendingen

Misbruik van onze website door het opzettelijk introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere inhoud met gevaarlijke, technologie-beschadigende effecten is ten strengste verboden. Het is verboden om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website wordt gehost, of enige andere server, computer of database die met onze website is verbonden. Elke Overtreding van deze bepalingen kan een strafbaar feit zijn. Elke overtreding zal worden gemeld aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en uw identiteit zal aan hen tijdens het onderzoek worden onthuld. In geval van overtreding van deze bepalingen wordt uw licentie om onze website te gebruiken onmiddellijk ingetrokken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van gedistribueerde DoS-aanvallen, virussen of andere gevaarlijke softwares die uw computerapparatuur, programma’s, gegevens of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal op uw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal dat op onze site is geplaatst of websites die aan onze website zijn gekoppeld infecteren.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring (de privacyverklaring) bepaalt hoe wij, KamaShop.nl, een naamloze vennootschap, uw persoonlijke (en persoonsgebonden) informatie behandelen, verzamelen en verwerken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verzamelen en gebruiken op de manier zoals beschreven in dit privacybeleid. Wanneer u zich op onze website registreert en/of een bestelling plaatst, wordt u verzocht om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door het desbetreffende vakje aan te vinken. U wordt op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid door middel van een mededeling op deze website. KamaShop.nl draagt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud of de omgang met persoonlijke gegevens op gelinkte websites die geen deel uitmaken van KamaShop.nl of door KamaShop.nl niet worden beheerd.

Als u niet langer gebruik wilt maken van de diensten van KamaShop.nl als klant, kunt u te allen tijde stoppen met het gebruik van de website. U kunt de deactivering van uw gebruikersaccount bij onze klantenservice aanvragen. Uw gebruikersaccount wordt dan gedeactiveerd en u verliest de toegang tot uw persoonlijke account. Dit proces is onherroepelijk.

Tijdens het bestelproces vragen wij u aan om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen. Deze gegevens worden enkel en alléén door KamaShop.nl verwerkt en gebruikt. Uw gegevens worden niet verkocht noch gedeeld met derde partijen die geen onderdeel zijn van KamaShop.nl. U verklaart en garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist en waarheidsgetrouw zijn en blijven. U bent verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en gaat ermee akkoord uw persoonlijke gegevens regelmatig bij te werken om ervoor te zorgen dat deze actueel blijven. Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website verwijzen wij u naar ons Cookie beleid.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden gebruikt om u de best mogelijke informatie aan te bieden. Registratie is niet verplicht om de website te kunnen gebruiken. Een registratie als gebruiker op KamaShop.nl stelt u echter in staat om in de toekomst sneller bestellingen en aanvragen te plaatsen zonder uw gegevens steeds opnieuw te moeten invoeren. KamaShop.nl slaat uw persoonlijke gegevens veilig op. De toegang is met uw gebruikersnaam en een wachtwoord naar keuze beveiligd. Bij het registreren van nieuwe klanten bevestigt KamaShop.nl de geselecteerde gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail.

Tijdens de registratie kunt u ook aangeven of u regelmatig nieuwsbrieven, marketinginformatie, speciale aanbiedingen of updates over de inhoud van de website van ons wilt ontvangen. Als u onze nieuwsbrief(s) of reclame niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door contact op te nemen met onze klantenservice via KamaShop.nl. Na de registratie kunt u te allen tijde uw persoonlijke gegevens controleren, bewerken (voor verbetering of aanvulling) of verwijderen.

KamaShop.nl is verplicht tot beschermen van uw privacy en het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal KamaShop.nl uw persoonlijke gegevens niet met derden delen of aan derden verkopen, verhuren of voor marketingdoeleinden. Wij verzamelen statistieken over het gebruik van onze website, zoals gebruikspatronen en websitegerelateerde gebruiksinformatie. Deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens waarmee gerichte conclusies over onze gebruikers kunnen worden getrokken. Na het verwijderen van uw persoonlijke gegevens kan KamaShop.nl de geanonimiseerde gebruiksgegevens blijven gebruiken voor statistische analyse ten behoeve van KamaShop.nl.

KamaShop.nl maakt gebruik van de diensten van HotJar. HotJar is een webanalyseservice en feedbacksoftware voor het verzamelen van analysegegevens over online gebruikersgedrag en feedback van klanten. Door zowel (A)-analyse als (B)-feedback te combineren, biedt HotJar KamaShop.nl nuttige inzichten over hoe de bruikbaarheid en prestaties van de website verder te verbeteren. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van HotJar voor een meer gedetailleerde beschrijving van het Privacybeleid van HotJar. Door gebruik te maken van onze website erkent u dat HotJar gegevens kan verzamelen die volgens de geldende wetgeving als persoonlijke gegevens worden gedefinieerd. Door gebruik te maken van onze website bevestigt u dat u akkoord gaat met het privacybeleid van HotJar.

Minderjarigen

Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u bestellingen via onze website alleen met behulp van een ouder of voogd doen.

Toepasselijk recht

Op dit contract is het Nederlandse recht van toepassing. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst bevat alle overeenkomsten tussen u en KamaShop.nl met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan. Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij verplichten ons ertoe om alle wijzigingen en de bijgewerkte versie van dit contract op de website te publiceren. De wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie op de website van kracht. Het is uw verantwoordelijkheid om de op dat moment actuele versie van deze overeenkomst te bekijken voordat u de site gebruikt, om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen die van tijd tot tijd worden gewijzigd. U gaat ermee akkoord dat u dit type kennisgeving van wijzigingen in deze overeenkomst als passend beschouwt. Elk verder gebruik van de website na ontvangst van een kennisgeving van wijziging geldt als acceptering van de gewijzigde voorwaarden.

Beëindiging / blokkering van de toegang

Als u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden schendt, wordt uw toegang tot de Site onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd. Wij kunnen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen of uw recht op onbeperkt gebruik van de site zonder reden intrekken. Wij behouden ons het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen of de werking ervan te beëindigen.

Alle rechten waarop KamaShop.nl volgens deze Algemene Voorwaarden aanspraak kan maken, gelden ook ten gunste van de vertegenwoordigers, agenten of andere derden die door KamaShop.nl zijn aangesteld om de overeenkomst uit te voeren.

Ontbinding en afstand van rechten

KamaShop.nl kan dit contract geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken ontbinden. U bent niet gerechtigd om van uw rechten, die uit deze overeenkomst voortvlooien, afstand te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KamaShop.nl. U verklaart hierbij dat het hier om een contractuele relatie met uw persoon gaat, die gebaseerd is op uw behoeften. U gaat ermee akkoord de onder deze overeenkomst gekochte producten niet te verspreiden, te verkopen of anderszins aan een derde partij aan te bieden. Elke poging om uw rechten, die uit deze overeenkomst voortvloeien, zonder uw toestemming te ontbinden is ontoelaatbaar en nietig. Een verklaring van afstand van enige contractuele verplichting van KamaShop.nl zal in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van enige andere of latere contractbreuk van dezelfde of soortgelijke aard.

Salvatorische clausule

Indien een bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, op grond van een gerechtelijk of officieel bevel, blijft deze bepaling ten uitvoer gelegd voor zover dit door de partijen is toegestaan en deze beslissing heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Algemene bepalingen

Behalve voor betalingsverplichtingen zijn noch u noch KamaShop.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk voor enige gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst indien een dergelijke niet-uitvoering of vertraging direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten uw of KamaShop.nl’s controle, met inbegrip van gevallen van overmacht.

Koppen

De titels van de afzonderlijke afdelingen zijn alleen ter verduidelijking en hebben geen invloed op de interpretatie van de contractuele bepalingen.